To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/2099.1/13370

Estudi de simulació en r per al disseny eficient dels temps d'inspecció en estudis de fiabilitat en façanes
Díaz Linares, Mireia
Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Matemàtica Aplicada I; Serrat Piè, Carles
Durant els últims anys des de l’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació i el Laboratori d’Edificació de la Universitat Politècnica de Catalunya, juntament amb Projectes Fi de Carrera i Treball Fi de Màster, s’ha estat treballant en el desenvolupament d’una metodologia basada en l’anàlisi de supervivència (Survival Analysis) amb poblacions de dades de l’estat de façanes obtingudes a partir d’inspeccions. El resultat ha estat una sèrie de catàlegs de façanes on per a cada lesió que s’estudia es presenta la seva evolució en el temps, la qual cosa permet fer inferència sobre l’estat de deteriorament del parc edificat objecte d’estudi en cada moment del temps, i la seva projecció futura. El propòsit d’aquest treball és utilitzar la metodologia utilitzada fins ara, basada en l’observació i inspecció de les façanes, per tal d’executar una simulació que permeti elaborar unes recomanacions en quant al disseny òptim de la programació d’inspeccions. La introducció de successives inspeccions permet considerar el cas de dades no només censurades per l’esquerra o per la dreta, sinó que introdueix la potencial millora qualitativa de dades censurades en un interval, amb la conseqüent millora en la qualitat dels estimadors. En aquest sentit, després de l’estudi de la metodologia existent, es procedirà al disseny de la simulació i a la seva execució. Els escenaris de simulació es plantejaran a partir de la distribució de probabilitat real dels temps de fallada (familia de distribucions, forma i escala), el nombre d’edificis objecte d’inspecció i el mecanisme d’inspecció aplicat (nombre d’inspeccions realitzades sobre un mateix edifici i la seva distribució en el temps). A nivell més tècnic, la simulació s’implementarà en l’entorn de programació i anàlisi estadística R (http://www.r-project.org) i S-PLUS, el que farà que s’hagi d’estudiar el llenguatge de programació i, en particular, les funcions desenvolupades en S-PLUS, programa d’anàlisi estadística utilitzat en els estudis realitzats fins ara. L’anàlisi de les dades resultants de la simulació correspondrà a la valoració de la bondat d’ajustanent a la fiabilitat teòrica. Aquesta valoració es farà a nivell puntual al llarg de la distribució en determinats quantils d’interès i a nivell global per a cada un dels escenaris. En síntesi, aquest TFM contribueix en l’àrea de recerca en fiabilitat en edificació i és una aportació significativa en el sentit que ofereix unes taules de correcció del biaix derivat de processos d’inspecció amb censura complexa, a la vegada que ofereix els elements de variabilitat per tal que el tècnic o gestor pugui seleccionar l’estratègia d’inspecció més eficient del parc edificat, que és l’objectiu principal d’aquest treball.
Àrees temàtiques de la UPC::Edificació::Indústria de la construcció::Promotors immobiliaris
Àrees temàtiques de la UPC::Arquitectura::Sistemes de representació arquitectònica
Façades
Feasibility studies
Façanes -- PFM
Fiabilitat -- PFM
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters