Recommended citation for this document

Pons i Parera, Eva. "La llengua catalana a l'escola després de la Llei de qualitat de l'educació". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/20521>. [Consulta: 26-04-18].