Recommended citation for this document

Laborda, Xavier. "Set obres sobre retòrica i persuasió". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/20518>. [Consulta: 30-06-16].