Citación recomendada para este documento

Jimenez Cortés, Claudia ; Pi Llorens, Montserrat ; Zapater Duque, Esther. "Estratègies per redimensionar la relació entre la UE i la CPI després de Kampala". Institut Català Internacional per la Pau. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/171433>. [Consulta: 21-04-18].