Jornades, seminaris i congressos

 

Si sou autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Institut de Seguretat Pública de Catalunya i voleu publicar-lo a RECERCAT, contacteu amb ccs@gencat.cat.

Enviaments recents

International Wildland Fire Conference(4rt :2007:Sevilla, Espanya); Castellnou Ribau, Marc; Rifà, Antoni
López Villanueva, Enrique; Jornada sobre el tràfic d'éssers humans com a fenomen transnacional (2016:Mollet del Vallès)
Davide, Pagnani; European Organization for Nuclear Research; Institut de Radiophysique Appliquée; IRA; CERN; Jornada tècnica riscos radiològics i nuclears(2016 : Mollet del Vallès)

Una de les finalitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat. Per això, l'Institut compta amb el Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) com un servei de referència en la gestió de la documentació i el coneixement especialitzat en aquesta matèria.