Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/8274

Mòdul per a Moodle que possibilita la utilització de mapes conceptuals als creadors de cursos.
Esquer Ramirez, Nuria
Universitat Oberta de Catalunya
Actualment, i amb la ràpida expansió en el món educatiu de les plataformes d'aprenentatge virtual, s'experimenta una demanda de funcionalitats que puguen ser usades des d'aquestes plataformes i que donen resposta als reptes educatius dins d'aquest nou paradigma d'aprenentatge.En aquest treball s'ha fet una tasca d'integració d'eines que possibiliten la creació, modificació, visualització i magatzematge de mapes conceptuals dins d'una plataforma d'aprenentatge molt usada actualment, tant en ensenyament secundari com universitari. La plataforma moodle.L'eina per construir mapes conceptuals triada ha segut l'anomenada VUE, desenvolupada en la universitat de Tufts.Ambdues eines moodle i VUE s'han desenvolupat amb codi obert i baix llicències de programari lliure, així es poden tindre tots els avantatges que aquestes llicències proporcionen.El resultat és una integració que possibilita la utilització de mapes conceptuals dins de la plataforma moodle.
Actualmente, y con la rápida expansión en el mundo educativo de las plataformas de aprendizaje virtual, experimenta una demanda de funcionalidades que puedan ser usadas desde estas plataformas y que dan respuesta a los retos educativos dentro de este nuevo paradigma de aprendizaje.En este trabajo se ha hecho una labor de integración de herramientas que posibilitan la creación, modificación, visualización y almacenamiento de mapas conceptuales dentro de una plataforma de aprendizaje muy usada actualmente, tanto en enseñanza secundaria como universitaria. La plataforma moodle.La herramienta para construir mapas conceptuales elegida ha sido la llamada VUE, desarrollada en la universidad de Tufts.Ambas herramientas moodle y VUE se han desarrollado con código abierto y bajo licencias de software libre, así se pueden tener todas las ventajas que estas licencias proporcionan.El resultado es una integración que posibilita la utilización de mapas conceptuales dentro de la plataforma moodle.
In this work we have done an integration of tools that enable the creation, modification, visualization and storage concept maps within a learning platform currently widely used in both high school and university. Moodle platform..
26-07-2011
mapes conceptuals
plataformes d'aprenentatge virtual
programari lliure
codi obert
aprenentatge constructivista
mapas conceptuales
concept maps
plataformas de aprendizaje virtual
virtual learning platforms
software libre
Open source software
open source
código abierto
aprendizaje constructivista
constructivist learning
Moodle
Open source software
Moodle (Programes d'ordinador)
Programari lliure
Moodle (Programas de ordenador)
Software libre
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem