Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/8242

Aplicació web per a la consulta i gestió de les benzineres estatals
Bonany Baguer, Oriol
El treball que a continuació es presenta consisteix en l'anàlisi, el disseny i la implementació d'una aplicació web que permeti, principalment, la consulta de preus dels combustibles de les benzineres estatals. La plataforma tecnològica escollida ha estat J2EE ja que aquesta tecnologia, basada principalment en el llenguatge Java, permet programar i executar aplicacions en un servidor d'una forma econòmica i alhora professional. L'aplicació segueix principalment el patró arquitectònic MVC (Model Vista Controlador), utilitzant com a marc de treball Struts2 i per a la persistència de dades Hibernate juntament amb el patró DAO.
El trabajo que a continuación se presenta consiste en el análisis, el diseño y la implementación de una aplicación web que permita, principalmente, la consulta de precios de los combustibles de las gasolineras estatales. La plataforma tecnológica elegida ha sido J2EE ya que esta tecnología, basada principalmente en el lenguaje Java, permite programar y ejecutar aplicaciones en un servidor de una forma económica y a la vez profesional. La aplicación sigue principalmente el patrón arquitectónico MVC (Modelo Vista Controlador), utilizando como marco de trabajo Struts2 y para la persistencia de datos Hibernate junto con el patrón DAO.
The work presented below consist in the analysis, design and implementation of a web application to consult fuel prices in state gas stations. The technology platform chosen has been J2EE as the technology is mainly based on the Java language, which allows programming and running applications on a server in an inexpensive, yet professional way.
26-07-2011
J2EE
Struts2
MVC
DAO
Hibernate
J2EE
J2EE
Struts2
Struts2
MVC
MVC
DAO
DAO
Hibernate
Hibernate
Application software -- Development
Web site development
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Pàgines web -- Desenvolupament
Software de aplicación -- Desarrollo
Páginas web -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem