To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/8207

Estudi de la seguretat i privadesa dels historials mèdics en format electrònic
Moreno Giraldos, Diego Manuel
El PFC s'emmarca dins de l'àrea de seguretat informàtica. D'acord amb la legislació, la informació de caràcter personal ha de ser protegida ja que es tracta d'informació molt sensible.Cal aplicar mesures que garanteixin la seguretat i privadesa de la informació.En el cas específic de la informació relativa a les dades de salut de les persones, el nivell de protecció ha de ser encara més elevat.A més, en el cas dels historials mèdics electrònics la informació es transmet per xarxes de comunicacions per la qual cosa cal aplicar mesures addicionals de seguretat per tal de garantir la seguretat i privadesa de la informació.L'objectiu d'aquest PFC és estudiar la legislació actual i extreure els requeriments de seguretat i privadesa exigits, per tal de determinar el grau de compliment d'aquests requeriments per part de les implementacions existents.
El PFC se enmarca dentro del área de seguridad informática. De acuerdo con la legislación, la información de carácter personal debe ser protegida ya que se trata de información muy sensible.Hay que aplicar medidas que garanticen la seguridad y privacidad de la información. En el caso específico de la información relativa a los datos de salud de las personas, el nivel de protección debe ser aún más elevado. Además, en el caso de los historiales médicos electrónicos la información se transmite por redes de comunicaciones por lo que hay que aplicar medidas adicionales de seguridad para garantizar la seguridad y privacidad de la información. El objetivo de este PFC es estudiar la legislación actual y extraer los requerimientos de seguridad y privacidad exigidos, para determinar el grado de cumplimiento de estos requerimientos por parte de las implementaciones existentes.
The objective of this PFC is to study existing legislation and remove the security and privacy requirements required to determine the degree of compliance with these requirements from existing implementations.
2011-07-26
autenticitat
certificat
confidencialitat
control d'accés
criptografia
targeta intel·ligent
autenticidad
authenticity
certificate
certificado
confidencialidad
privacy
control de acceso
access control
criptografía
cryptography
tarjeta inteligente
smart card
Computer security
Seguretat informàtica
Seguridad informática
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters