Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/8058

J2EE : gestió d'una xarxa de biblioteques
Villavecchia Rosende, Manel
Universitat Oberta de Catalunya
Desenvolupament d'un producte complet utilitzant la tecnologia proporcionada per la plataforma J2EE passant per les etapes d'anàlisi, disseny i implementació. El tema escollit ha estat l'aplicació web per la gestió d'una xarxa de biblioteques (consulta del catàleg de llibres disponibles i gestió de préstecs). L'aplicació es desenvolupa seguint els estàndards actuals de l'enginyeria del programari i amb les eines proporcionades per la plataforma J2EE. S'han utilitzat els frameworks Hibernate i Struts seguint els patrons d'arquitectura MVC.
Desarrollo de un producto completo utilizando la tecnología proporcionada por la plataforma J2EE pasando por las etapas de análisis, diseño e implementación. El tema escogido ha sido la aplicación web para la gestión de una red de bibliotecas (consulta del catálogo de libros disponibles y gestión de préstamos). La aplicación se desarrolla siguiendo los estándares actuales de la ingeniería del software y con las herramientas proporcionadas por la plataforma J2EE. Se han utilizado los frameworks Hibernate y Struts siguiendo los patrones de arquitectura MVC.
Development of a complete product using technology provided by the J2EE platform through the stages of analysis, design and implementation. The theme has been a Web application for managing a network of libraries (searching the catalogue of books available and loans management). The application is developed according to the current standards of software engineering and tools provided by the J2EE platform. The frameworks Hibernate and Struts MVC architecture patterns have been used.
26-07-2011
J2EE
Struts
Hibernate
MVC
J2EE
J2EE
Struts
Struts
Hibernate
Hibernate
MVC
MVC
Libraries -- Automation
Application software -- Development
Catàlegs de biblioteques -- Automatització
Programari d'aplicació -- Desenvolupament
Catálogos de bibliotecas -- Automatización
Software de aplicación -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem