Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/8002

Creació magatzem de dades de planificació hidrològica
García Machado, Fermín
Universitat Oberta de Catalunya
La primera part del projecte consisteix en la definició tant de les dimensions i atributs com dels indicadors del model de dades i per això caldrà: analitzar en detall les dades proporcionades pel nostre client i les seves peticions d´informació. A continuació es dissenya i es crea un magatzem de dades fent servir Oracle Express. Aquest magatzem de dades s'alimentarà amb les dades prèviament transformades, per a adaptar-les a l'estructura necessària per la seva càrrega (Procés ETL). Per últim es creen els diferents informes i gràfics. Aquesta part del projecte és la que realment aporta un valor afegit al nostre client doncs l'ajuda en el procés de presa de decisions.
La primera parte del proyecto consiste en la definición tanto de las dimensiones y atributos como los indicadores del modelo de datos y por ello habrá que: analizar en detalle los datos proporcionados por nuestro cliente y sus peticiones de información. A continuación se diseña y se crea un almacén de datos utilizando Oracle Express. Este almacén de datos se alimentará con los datos previamente transformados, para adaptarlos a la estructura necesaria para su carga (Proceso ETL). Por último se crean los diferentes informes y gráficos. Esta parte del proyecto es la que realmente aporta un valor añadido a nuestro cliente ya que ayuda en el proceso de toma de decisiones.
First of all are defined size and attributes as well as indicators of the data model and therefore we must perform: a detailed analysis of the data provided by our customer and needs. Secondly, a data warehouse is designed and created using Oracle Express. This data warehouse is fed with data previously transformed to fit the structure to upload it (ETL). Finally, we create various reports and graphs.
26-07-2011
magatzem de dades
Business Intelligence
almacén de datos
intel·ligència empresarial
inteligencia empresarial
data warehouse
ETL
ETL
ETL
SQL
SQL
SQL
Oracle Discoverer
Oracle Discoverer
Oracle Discoverer
Oracle Express
Oracle Express
Oracle Express
Database design
Oracle (Computer file)
Bases de dades -- Disseny
ORACLE (Programes d'ordinador)
Bases de datos -- Diseño
ORACLE (Programas de ordenador)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem