To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/8010

Web per a psicologia i teràpia online Espai Nirvana
González Méndez, Roberto
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest Treball de Final de Carrera engloba l'anàlisi, el disseny i la implementació d'una aplicació web per a psicologia i teràpia online. L'enginyeria d'aquest programari està basada en la tècnica d'orientació a objectes, dins l'estàndard UML. Els aspectes generals de l'anàlisi i disseny s'han desenvolupat amb un cicle de vida en cascada, per tenir una bona base de partida i poder confeccionar una planificació en el temps. La fase de implementació, està basada en un cicle de vida iteratiu e incremental, implementant a cada iteració una petita part amb autonomia que correspon a un cas d'ús. Com a llenguatge de desenvolupament he escollit Java , i com a arquitectura de l'aplicació J2EE, degut a la seva robustesa i a que en l'actualitat, té un fort posicionament en aplicacions web i en xarxa, arribant a ser un estàndard en l'entorn distribuït d'aplicacions empresarials a Internet. En l'estratègia en el disseny i per donar solucions efectives a problemes tipificats, he fet servir el patró MVC, que a més, ha incrementat considerablement la reusabilitat i efectivitat del codi i estructura de la programació. Per a la implementació he incorporat el framework Struts2, que basa la seva arquitectura en el patró MVC, i que ha facilitat molt el treball ja que ha donat solucions a problemes generals estàndard i altres de baix nivell, i ha permès focalitzar els esforços en donar solució a qüestions més particulars i específiques del projecte. En l'accés transparent a les dades he optat per Hibernate3, una poderosa eina que enllaça el món relacional de les BBDD amb el mon de l'orientació a objectes de les classes de les aplicacions. I com a SGBD per a la persistència de dades, he fet servir Oracle 10g XE, també tot un referent en la indústria, i un dels més complets.
Este Trabajo de Fin de Carrera engloba el análisis, el diseño y la implementación de una aplicación web para psicología y terapia online. La ingeniería de este software está basada en la técnica de orientación a objetos, dentro del estándar UML. Los aspectos generales del análisis y diseño se han desarrollado con un ciclo de vida en cascada, para tener una buena base de partida y poder confeccionar una planificación en el tiempo. La fase de implementación, está basada en un ciclo de vida iterativo e incremental, implementando en cada iteración una pequeña parte con autonomía que corresponde a un caso de uso. Como lenguaje de desarrollo he escogido Java, y como arquitectura de la aplicación J2EE, debido a su robustez ya que en la actualidad, tiene un fuerte posicionamiento en aplicaciones web y en red, llegando a ser un estándar en el entorno distribuido de aplicaciones empresariales en Internet. En la estrategia en el diseño y para dar soluciones efectivas a problemas tipificados, he usado el patrón MVC, que además, ha incrementado considerablemente la reusabilidad y efectividad del código y estructura de la programación. Para la implementación he incorporado el framework Struts2, que basa su arquitectura en el patrón MVC, y que ha facilitado mucho el trabajo ya que ha dado soluciones a problemas generales estándar y otros de bajo nivel, y ha permitido focalizar los esfuerzos en dar solución a cuestiones más particulares y específicas del proyecto. En el acceso transparente a los datos he optado por Hibernate3, una poderosa herramienta que enlaza el mundo relacional de las BBDD con el mundo de la orientación a objetos de las clases de las aplicaciones. Y como SGBD para la persistencia de datos, he utilizado Oracle 10g XE, también todo un referente en la industria, y uno de los más completos.
This Final degree project paper includes analysis, design and implementation of a web application for online therapy and psychology. The engineering of this software is based on object-oriented technique, within the UML standard.
2011-07-26
teràpia online
psicologia online
espai nirvana
espacio nirvana
terapia online
online therapy
psicología online
online Psychology
nirvana space
UML
UML
UML
J2EE
J2EE
J2EE
MVC
MVC
MVC
Struts2
Struts2
Struts2
Hibernate3
Hibernate3
Hibernate3
Oracle
Oracle
Oracle
Web site development
Pàgines web -- Desenvolupament
Páginas web -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters