Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/7821

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE
Szeliga Cabezuelo, Guillermo
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest document cobrirà diferents aspectes relacionats amb el disseny d'un framework de presentació orientat a aplicacions web. Començarem analitzant quins serien els aspectes o característiques esperades d'una solució d'aquest tipus, sempre des de la subjectivitat i l'experiència, com pot ser el concepte de zero configuration, el qual intenta reduir el nombre de fitxers de configuració necessaris per a la posada en marxa, o el de convention over configuration, el qual intenta reduir el nombre de decisions que els desenvolupadors hagin de prendre, guanyant en flexibilitat però sense perdre flexibilitat, i sobretot permetent al desenvolupador concentrar-se en aquells aspectes que són particulars a la seva solució.
Este documento cubrirá diferentes aspectos relacionados con el diseño de un framework de presentación orientado a aplicaciones web. Comenzaremos analizando cuales serían los aspectos o características esperadas de una solución de este tipo, siempre desde la subjetividad y la experiencia, como puede ser el concepto de zero configuration, el cual intenta reducir el número de ficheros de configuración necesarios para la puesta en marcha, o el de convention over configuration, el cual intenta reducir el número de decisiones que los desarrolladores deban tomar, ganando en flexibilidad pero sin perder flexibilidad, y sobre todo permitiendo al desarrollador concentrarse en aquellos aspectos que son particulares a su solución.
This paper will cover different aspects for the design of a web-oriented presentation framework. First of all, the aspects or features expected of this kind of solution are analysed, always from experiences and subjectivity, such as the concept of zero configuration, which attempts to reduce the number of configuration files needed for setup, or the convention over configuration, which aims to reduce the number of decisions that developers must take, gaining flexibility without losing flexibility, and above all allowing the developer to concentrate on those particular aspects of their solution.
26-07-2011
framework
J2EE
Java
Web
framework
framework
J2EE
J2EE
Java
Java
Web
Web
Web site development
Pàgines web -- Desenvolupament
Páginas web -- Desarrollo
http://www.xfree86.org/3.3.6/COPYRIGHT2.html#3
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem