To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/7771

TFC BD relacionals : sistema gestió d'amonestacions i sancions en centres educatius
Duran Vaquer, Gabriel
Universitat Oberta de Catalunya
La Generalitat de Catalunya, com a projecte de millores dins l'ensenyament, ha decidit preparar una implementació d'un sistema de gestió d'amonestacions i sancions en els centres educatius. Aquest sistema, serà un complement d'altres gestions ja existents als centres educatius, els quals tenen altres funcions diferents a la que es pretén al nou projecte. Aquest treball final de carrera és una proposta per donar una solució vàlida a les necessitats esmentades i cobrint totes les especificacions tècniques, incloses al plec tècnic de condicions.
La Generalitat de Catalunya, como proyecto de mejoras en la enseñanza, ha decidido preparar una implementación de un sistema de gestión de amonestaciones y sanciones en los centros educativos. Este sistema, será un complemento de otras gestiones ya existentes en los centros educativos, los cuales tienen otras funciones diferentes a la que se pretende al nuevo proyecto. Este trabajo final de carrera es una propuesta para dar una solución válida a las necesidades mencionadas y cubriendo todas las especificaciones técnicas, incluidas en el pliego técnico de condiciones.
The Generalitat of Catalonia, as an educational improvement project, has decided to implement an admonitions and sanctions management system in schools. This system will complement other existing tools at schools, which have several different functions. This bachelor thesis is a proposal to give a valid solution to these needs and covering all technical specifications included in the Technical specification sheet.
2011-07-26
sanció
amonestació
sanción
amonestación
sanction
suspension
Oracle
Oracle
Oracle
PL/SQL
PL/SQL
PL/SQL
Application software -- Development -- TFC
Educational technology
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Tecnologia educativa
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Tecnología educativa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters