Citación recomendada para este documento

Ginebra Molins, M. Esperança. "Principi d'unitat familiar i canvi de veïnatge civil per residència. Comentari a la STS, 1a, 14.9.2009". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/18118>. [Consulta: 26-04-18].