Recommended citation for this document

Arroyo i Amayuelas, Esther. "La reforma del dret de successions i la prescripciĆ³ a Alemanya". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/18112>. [Consulta: 25-11-17].