Recommended citation for this document

Cortés Marco, Montserrat. "Delfinoteràpia: un abordatge terapèutic en persones amb TEA". Universitat de Vic. Facultat d'Educació. 2011. <http://hdl.handle.net/2072/166945>. [Consulta: 27-05-17].