Citación recomendada para este documento

Viladomat Arrò, Ramon. "Reactable Role Gaming (RRG): disseny, implementació i avaluació d'un entorn pel desenvolupament de jocs de rol per a taules interactives". Escola Superior Politècnica. Estudis d'Informàtica. . <http://hdl.handle.net/2072/15864>. [Consulta: 23-03-18].