Recommended citation for this document

Viladomat Arrò, Ramon. "Reactable Role Gaming (RRG): disseny, implementació i avaluació d'un entorn pel desenvolupament de jocs de rol per a taules interactives". Escola Superior Politècnica. Estudis d'Informàtica. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/15864>. [Consulta: 27-05-16].