Recommended citation for this document

Obradors i Aranda, Núria ; Barniol, Laura ; Torres Moreno, Míriam. "Hàbits alimentaris en nens de 8 a 12 anys de la comarca d'Osona". Universitat de Vic. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/15682>. [Consulta: 28-02-17].