Citación recomendada para este documento

El Fadil, L.. "Computation of an integral basis of quartic number field". Centre de Recerca Matemàtica. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/15540>. [Consulta: 22-04-18].