Recommended citation for this document

Mir Puigpelat, Oriol. "Dret a una indemnització per la denegació il·legal del permís de treball. Comentari a la STS, 3a, 7.7.2003". Universitat de Barcelona. 2011. <http://hdl.handle.net/2445/18128>. [Consulta: 27-06-16].