Recommended citation for this document

Botella Corral, Joan ; Sáez, Lluís ; Serracant, Pau. "Diagnosi integral de les necessitats de formació universitària a Girona: resum executiu". 2011. <http://hdl.handle.net/10256/3420>. [Consulta: 26-03-17].