Citación recomendada para este documento

Viaplana, Joaquim, 1942- ; Perea, Maria Pilar, 1960-. "Corpus Oral Dialectal (COD). Ceret". Universitat de Barcelona. Grup d'Estudi de la Variació. . <http://hdl.handle.net/2445/11625>. [Consulta: 26-04-18].