Citació recomanada per aquest document

Botella, Joan. "Does party membership really not matter? in search of an electoral model for mass parties". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1989. <http://hdl.handle.net/2072/1480>. [Consulta: 17-03-18].