Citació recomanada per aquest document

Sumalla Botella, Jordi. "Models de simulació per coordinar serveis d'emergència". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/14093>. [Consulta: 23-04-18].