Citación recomendada para este documento

Sumalla Botella, Jordi. "Models de simulació per coordinar serveis d'emergència". Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/14093>. [Consulta: 20-02-18].