Citación recomendada para este documento

Moreso, Josep-Joan. "J. Bentham: utilitarisme moral i democràcia". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1993. <http://hdl.handle.net/2072/1399>. [Consulta: 20-04-18].