Citació recomanada per aquest document

International Coalition of Library Consortia. "Pautes de privacitat pels proveïdors de recursos electrònics". Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. 2002. <http://hdl.handle.net/2072/13692>. [Consulta: 05-12-16].