Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/2099.1/5896

Determinació de TCMTB i altres fungicides en les pells
Planas Viñas, Xavier
Font Vallès, Joaquim; Reyes Ferrera, Maria Reyes
L’objectiu d’aquest treball es elaborar un mètode fiable i concloent per determinar els principals fungicides aplicats en les pells: Ortofenilfenol (OPP), P-Cloro-m-cresol (PCMK) i sobretot, 2-(tiocianometiltio)benzotiazol (TCMTB). Així doncs, caldrà fixar quines son les òptimes condicions d’extracció i determinació d’aquesta darrera molècula. Alhora com que l’anàlisi fiable d’aquests únicament es pot fer per cromatografia líquida també millorarem i crearem Procediments Normalitzats de Treball per a l’utilització del cromatògraf i del Software associat al cromatògraf (Empower).
L’objectiu principal d’aquest Treball Fi de Carrera es la determinació quantitativa del TCMTB i semiquantitativa del OPP i PCMK. Donades les característiques del TCMTB, aquest només es pot analitzar (de forma fiable) per cromatografia líquida. Els diferents punts de l’estudi són: - Elaboració d’unes rectes de calibratge per la quantificació dels 3 biocides - Estudi de les condicions òptimes d’extracció dels biocides continguts en les pells - Influència del pH en l’estabilitat del TCMTB - Estudi de precisió del mètode analític (HPLC) - Estudi de precisió del mètode global - Estudi de la recuperació del mètode complert pel mètode de fortificació - Elaborar Procediments Normalitzats de Treball com: Determinar TCMTB en les pells Determinar fungicides d’una mostra comercial Altres PNTs relacionats amb Software del Cromatògraf. - Comprovar els resultats obtinguts amb mostres de pell qualsevol per tal d’observar si hi han incidències. Els resultats més destacables que hem obtingut són: - Temps d’extracció de fungicides en la pell d’unes 6 hores en un Soxhlet - El dissolvent d’extracció (diclormetà) ha d’estar acidificat amb àcid acètic glacial - Al assecar l’extracte en el rotavapor s’ha d’arribar al punt just abans de sequedat - En el cromatògraf, cal intercalar un blanc (fase mòbil) entre cada mostra. Els resultats de la fiabilitat i reproducibilitat sobres mostres reals de l’anàlisi cromatogràfic i el mètode analític global han sigut d’una RSD ±0,45% i ±1,7% respectivament. La recuperació del mètode ha estat del 86% pel mètode de fortificació.
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria tèxtil
Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química
Fungicides--Analysis
TCMTB
fungicides
Fungicides -- Anàlisi
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universitat Politècnica de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem