Citación recomendada para este documento

Torres Moreno, Míriam ; Vilà, S. ; Obradors i Aranda, Núria. "Consum de productes de les màquines de vending i hàbits alimentaris entre els estudiants de la Universitat de Vic". Universitat de Vic. Grup de Recerca d'Alimentació i Salut. 2009. <http://hdl.handle.net/2072/13509>. [Consulta: 25-05-17].