Citación recomendada para este documento

Ocampo Cruelles, Cintia. "Estudi d'impedància electroquímica en recobriments orgànics per aplicacions anticorrosives". Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. 2007. <http://hdl.handle.net/2072/13506>. [Consulta: 24-04-18].