Citación recomendada para este documento

Trullàs i Ledesma, Jonatan. "Modelització de plantes de producció com a sistemes multiagent i implantació parcial en un cas real". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/13261>. [Consulta: 29-04-17].