Citació recomanada per aquest document

Vega García, Pedro de. "Legitimidad y representación en la crisis de la democracia actual". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1998. <http://hdl.handle.net/2072/1325>. [Consulta: 18-03-18].