Citación recomendada para este documento

Casanovas i Romeu, Pompeu. "Pragmatics and legal culture: a general framework". Institut de Ciències Polítiques i Socials. Barcelona, Catalunya. 1999. <http://hdl.handle.net/2072/1305>. [Consulta: 25-04-18].