Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/6901

La carta de poblament de Xodos : documentació, història i usos socials del català al País Valencià des de l'edat mitjana fins al segle XX
Mateu i Beltran, Cèsar
Universitat Oberta de Catalunya
Edició filològica de la carta de poblament de Xodos (l'Alcalatén, País Valencià) a partir d'un manuscrit inèdit de 1625, conservat a la mateixa població. Inclou un estudi introductori que fa especial referència a aspectes relacionats amb la Història de la llengua catalana. Pretén aportar dades que reforcen la tesi que la catalanitat lingüística i l'adscripció dialectal de l'Alcalatén depenen, sobretot, de les repoblacions posteriors i no pas del repartiment territorial medieval; mostrar l'evolució del binomi llengua i poder en les relacions entre administradors i administrats al País Valencià; i estudiar els avanços i els retrocessos de l'ús públic del català.Altres objectius són: datar correctament la carta de poblament; relacionar l'ús de les llengües (aragonès, castellà, català i llatí) amb el context històric i sociocultural de cada època; il·lustrar la llarga presència del llatí en el llenguatge administratiu; i posar a l'abast del públic la documentació estudiada.
Edición filológica de la carta puebla de Chodos (l'Alcalatén, España) a partir de un manuscrito inédito de 1625, conservado en la misma población. Incluye un estudio introductorio que hace especial referencia a aspectos relacionados con la Historia de la lengua catalana. Pretende aportar datos que refuerzan la tesis de que la catalanidad lingüística y la adscripción dialectal del Alcalatén dependen, sobre todo, de las repoblaciones posteriores y no del reparto territorial medieval; mostrar la evolución del binomio lengua y poder en las relaciones entre administradores y administrados en la Comunidad Valenciana, y estudiar los avances y los retrocesos del uso público del catalán. Otros objetivos son: datar correctamente la carta puebla; relacionar el uso de las lenguas (aragonés, castellano, catalán y latín) con el contexto histórico y sociocultural de cada época; ilustrar la larga presencia del latín en el lenguaje administrativo; y poner al alcance del público la documentación estudiada.
Philological edition of the Municipal Charter of Xodos (l'Alcalatén, Spain) from an unpublished manuscript of 1625, kept in this town. It includes an introductory study with special reference to aspects related to the history of the Catalan language. It aims to provide data to support the view that the Catalan language and the dialectal form of Alcalatén depend, above all, on the subsequent repopulation of the territory and not on the share-out that took place in medieval times.
15-04-2011
Xodos
Alcalatén
País Valencià
Regne de València
edat mitjana
carta de poblament
història
llengua
sociolingüística
català
valencià
Chodos
valenciano
catalán
Ximénez
carta puebla
carta pobla
Xodos
Alcalatén
Valencian Community
Kingdom of Valencia
Middle Ages
Municipal charter
history
language
sociolinguistics
Catalan language
Valencian
Xodos -- Valencia (Spain) -- Census
Catalan language -- Valencia (Spain)
Catalan language -- Dialects -- Valencia (Spain)
Catalan language -- History
Xodos -- País Valencià -- Censos
Valencià
Català -- Dialectes -- Comunitat Valenciana
Català -- Història
Chodos -- País Valenciano -- Censos
Valenciano
Catalán -- Dialectos -- Comunidad Valenciana
Catalán -- Historia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem