El Departament d’Economia i d’Història Econòmica està format per la Unitat d’Història Econòmica i la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica.

La Unitat d'Història Econòmica té com a objectiu la formació i la recerca en els àmbits de la història econòmica i l'economia del medi ambient. L'activitat investigadora es centra en diversos projectes d'investigació finançats per la Unió Europea, el Ministeri d'Educació i Ciència i la Generalitat de Catalunya, així com en diversos convenis amb entitats financeres i altres organismes vinculats al medi ambient. La Unitat d’Història Econòmica organitza el Simposi d’Història Econòmica i participa en consells editorials de revistes científiques nacionals i internacionals.

Pel que fa a la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, aquesta ofereix diversos seminaris especialitzats, organitzats conjuntament amb l’Institut d’Anàlisi Econòmica, IAE-CSIC. També participa en moltes trobades internacionals i congressos.
Les seves línees de recerca són les següents: teoria dels jocs, economia de la informació, organització industrial, economia de la salut i del treball, política monetària i fiscal, finances, economia pública, mètodes quantitatius i tècniques de simulació.