Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 

Si sou autor/a d’algun document elaborat en l’àmbit de la Institut de Seguretat Pública de Catalunya i voleu publicar-lo a RECERCAT, contacteu amb ccs@gencat.cat.

Enviaments recents

López Villanueva, Enrique; Jornada sobre el tràfic d'éssers humans com a fenomen transnacional (2016:Mollet del Vallès)
Davide, Pagnani; European Organization for Nuclear Research; Institut de Radiophysique Appliquée; IRA; CERN; Jornada tècnica riscos radiològics i nuclears(2016 : Mollet del Vallès)
Vallès Port, M. Dolors; Cervera, Carles; Institut de Seguretat Pública de Catalunya.Grup de Recerca Gestió alternativa de conflictes a la policia; Jornades sobre la gestió alternativa de conflictes a la policia(2012:Mollet del Vallès)

Una de les finalitats de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és la promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat. Per això, l'Institut compta amb el Centre de Coneixement de la Seguretat (CCS) com un servei de referència en la gestió de la documentació i el coneixement especialitzat en aquesta matèria.