Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/6324

Construcció i explotació d'un magatzem de dades de planificació hidrològica
Rivera Velasco, Francisca
Universitat Oberta de Catalunya
El projecte que constitueix la base de aquest TFC, consisteix en la construcció d'un magatzem de dades, com a eina de treball, per als tècnics de la Confederació Hidrogràfica Nord-Est (CHNE), que és l'entitat encarregada de la gestió de l'aigua i infraestructures hidràuliques del nord-est de la península ibèrica. Aquest magatzem ha de permetre automatitzar la recollida de la informació provinent de fulls Excel i explotar aquesta informació amb eines de Business Intelligence adients.
El proyecto que constituye la base de este TFC, consiste en la construcción de un almacén de datos, como herramienta de trabajo, para los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Noreste (CHNE), que es la entidad encargada de la gestión del agua e infraestructuras hidráulicas del noreste de la península ibérica. Este almacén tiene que permitir automatizar la recogida de la información proveniente de hojas Excel y explotar esta información con herramientas de Business Intelligence adecuadas.
The project, which is the base of this Final Degree Project, consists in building a data warehouse, as a working tool for the Hydrographic Confederation of the Northeast (CHNE), which is the entity responsible for water management and hydraulic infrastructure in the northeast of the Iberian Peninsula. This data warehouse has to allow automating the collection of information from Excel spreadsheets and exploiting this information with the appropriate business intelligence tools.
12-03-2011
Cub OPLA
Data Warehouse
magatzem de dades
almacén de datos
Cub OPLA
Cub OPLA
Database design
Bases de dades -- Disseny
Bases de datos -- Diseño
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem