Recommended citation for this document

Simona Pujadó, Josep. "Validació dels models de càlcul de simulació per a la predicció del soroll ambiental provinent del trànsit rodat NMPB-2008 i Harmonoise en diversos punts ubicats a Catalunya". Jorge Sánchez, Joan, 1957-. 2011. <http://hdl.handle.net/2099.1/11269>. [Consulta: 30-05-15].