Recommended citation for this document

Simona Pujadó, Josep. "Validació dels models de càlcul de simulació per a la predicció del soroll ambiental provinent del trànsit rodat NMPB-2008 i Harmonoise en diversos punts ubicats a Catalunya". Jorge Sánchez, Juan. . <http://hdl.handle.net/2099.1/11269>. [Consulta: 06-07-15].