To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/6104

Uso de ODR en las comunidades de desarrollo de software libre
Fernández Mena, David
La revolució del programari lliure ha estat i és un dels fenòmens més imprevisibles i de major abast que han sorgit des del desenvolupament de les Tecnologies de la Informació. No obstant això és un fenomen que, a causa de pròpia construcció social i distribuïda, està intrínsecament unit a la noció de conflicte, la manifestació del qual més notòria és la bifurcació o fork. En el present treball analitzem els diferents tipus de conflictes i els mecanismes habitualment emprats per a la resolució dels mateixos, i si formen part dels denominats mètodes alternatius de resolució de controvèrsies en Línia o ODR o si són part d'una categoria diferent i separada.
La revolución del software libre ha sido y es uno de los fenómenos más imprevisibles y de mayor alcance que han surgido desde el desarrollo de las Tecnologías de la Información. Sin embargo es un fenómeno que, debido a propia construcción social y distribuida, está intrínsecamente unido a la noción de conflicto, cuya manifestación más notoria es la bifurcación o fork. En el presente trabajo analizamos los distintos tipos de conflictos y los mecanismos habitualmente empleados para la resolución de los mismos, y si forman parte de los denominados métodos alternativos de resolución de controversias en Línea u ODR o si son parte de una categoría distinta y separada.
The free software revolution has been and is one of the most unpredictable and far-reaching that has emerged since the development of Information Technology. However, it is a phenomenon that, due to social construction and distributed, is intrinsically linked to the notion of conflict, the most prominent features is the bifurcation or fork. In this paper we analyze the different types of conflicts and the mechanisms normally used to solve them, and they are part of the so-called alternative dispute resolution, or ODR Online or are part of a distinct and separate.
2011-02-19
Software libre
Programari lliure
Open source software
Comunidades
Comunitats
Communities
Conflicto
Conflicte
Conflict
ADR
ADR
ADR
ODR
ODR
ODR
Fork
Fork
Fork
Organización
Organització
Organization
Mecanismos alternativos
Mecanismes alternatius
Alternative mechanisms
Open source software
Information technology
Programari lliure
Tecnologia de la informació
Software libre
Tecnología de la información
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Master thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters