To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/6113

Signatura digital
Vila Mateos, Carlos
Universitat Oberta de Catalunya
Aquest projecte tracta la Signatura Digital des del punt de vista d'un Enginyer de Software que ha d'iniciar un projecte que doni serveis de Signatura Digital a un projecte més ampli d'Administració Electrònica. El projecte contempla: els conceptes bàsics de la Signatura Digital, les particularitats de la Signatura Digital, les funcionalitats i serveis que pot proporcionar a una plataforma de tramitació electrònica, els requeriments de Signatura Electrònica per l'AE, la selecció d'un proveïdor de serveis de Signatura que cobreixi els nostres requeriments i els de l'AE, les funcionalitats del proveïdor CATCert (plataforma PSIS); i a través d'aquests estudis, la realització de l'anàlisi, disseny i construcció d'un mòdul que pugui subministrar autenticació, identificació i signatura digital a una plataforma d'AE.
Este proyecto trata la Firma Digital desde el punto de vista de un Ingeniero de Software que tiene que iniciar un proyecto que dé servicios de Firma Digital a un proyecto más amplio de Administración Electrónica. El proyecto contempla: los conceptos básicos de la Firma Digital, las particularidades de la Firma Digital, las funcionalidades y servicios que puede proporcionar a una plataforma de tramitación electrónica, los requerimientos de Firma Electrónica por la AE, la selección de un proveedor de servicios de Firma que cubra nuestros requerimientos y los del AE, las funcionalidades del proveedor CATCert (plataforma PSIS); y a través de estos estudios, la realización del análisis, diseño y construcción de un módulo que pueda suministrar autenticación, identificación y firma digital a una plataforma de AE.
This project deals with Digital Signature from the point of view of a Software Engineer who has to initiate a project bearing Digital signature services to a broader e-Government project.
2011-02-19
signatura
firma
signature
signatura digital
firma digital
digital signature
X509
certificate
certificat
certificado
X509
X509
Digital signatures
Signatures (Writing) -- Data processing
Signatures electròniques
Signatures -- Informàtica
Firmas electrónicas
Firmas -- Informática
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters