Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 462,643 738,212

Last 7 years downloads and views

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Downloads 21,864 34,641 62,332 65,362 56,524 58,614 33,965
Views 25,628 62,836 154,258 120,530 94,869 81,532 50,594

Top country total views

Downloads Views
United States of America 98,489 179,412
Spain 106,603 145,031
China 52,195 103,827
Germany 29,367 52,128
Mexico 23,801 33,587
France 14,859 27,163
Unknown Country 11,860 25,510
Peru 14,351 18,050
United Kingdom 12,091 17,819
Colombia 13,315 17,262

Top 25 most visited documents this year

Views
Descripció de la tipologia d'usuaris derivats al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona: estudi descriptiu preliminar 296
La família amb un infant amb retard de desenvolupament i la inclusió educativa i social 267
Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb demència ateses a la Unitat d'avaluació de deteriorament cognitiu de l'Hospital de la Santa Creu 256
Percepció de dificultat i esforç en la mobilització de persones dependents, en el seu entorn domiciliari, per part dels seus cuidadors, abans i després de la utilització de llençols lliscants 230
Experiència dels cuidadors i les cuidadores principals informals que tenen cura d'un familiar vell amb demència des de fa més de quatre anys 207
Eliminació d'artefactes en EGG mitjançant l'ús de la Multivariate Empirical Mode Decomposition 165
Innovació empresarial en el procés de transmissió de dades mitjançant una aplicació mòbil 161
L'Avaluació de l'aprenentatge cooperatiu en el programa CA/AC : Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar 141
Centres diürns d'atenció a la gent gran: grau de satisfacció dels usuaris i familiars 139
L'avaluació formativa i compartida com un element integrador de l'alumnat amb problemes conductuals 130
Educació física, emocions i alumnat 124
Efecte de l'educació emocional a l'aula : Pot disminuir aquesta educació el risc d’exclusió social de l’alumnat? 120
Encuentro entre traducción jurídica y terminología. Revisión bibliogràfica y propuesta didáctica 113
Veus ignorades: representacions socials, subjectivitat i resiliència en persones grans amb pèrdua d’autonomia funcional 105
La Importància de la competències emocionals en la gent gran 105
Aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles destinada a espacios culturales. Ejemplo de desarrollo: Museu Episcopal de Vic 94
Análisis de la fiabilidad de indicadores para sistemas de seguimiento de precios en los mercados 92
Programa d'anàlisi d'imatges de provetes metal·logràfiques 90
Envelliment actiu: el paper del psicogerontòleg. Contribucions de l' educació emocional 87
Educació per a la ciutadania i igualtat entre dones i homes. Estudi de la legislació educativa i d' una mostra dels manuals 86
Marta Pessarrodona, traductora 86
Memoria de la elaboración de subtítulos para "Babel", primer capítulo de la serie documental Fry's Planet Word 82
Factors de creixement autòlegs aplicats a les ferides cròniques amb evolució tòrpida 82
Periodismo y dispositivos móviles de lecto-escritura. Introducción al diseño de contenidos para tabletas 81
Anàlisi d'un spot televisiu segons el model proposat per Frederic Chaume : Estudi d'un cas: Beauty is nothing without brains 81

Top 25 most visited documents

Views
Descripció de la tipologia d'usuaris derivats al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona: estudi descriptiu preliminar 3,234
Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb demència ateses a la Unitat d'avaluació de deteriorament cognitiu de l'Hospital de la Santa Creu 2,128
La família amb un infant amb retard de desenvolupament i la inclusió educativa i social 2,034
La Importància de la competències emocionals en la gent gran 2,012
Experiència dels cuidadors i les cuidadores principals informals que tenen cura d'un familiar vell amb demència des de fa més de quatre anys 1,900
Entornos e-learning como soporte de aprendizaje a la asignatura educación musical en infancia 1,891
Percepció de dificultat i esforç en la mobilització de persones dependents, en el seu entorn domiciliari, per part dels seus cuidadors, abans i després de la utilització de llençols lliscants 1,740
Anàlisi del grau d'inclusió d'un grup d'alumnes d'ESO 1,723
Innovació empresarial en el procés de transmissió de dades mitjançant una aplicació mòbil 1,707
Aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles destinada a espacios culturales. Ejemplo de desarrollo: Museu Episcopal de Vic 1,665
Estudi sobre el perfil de persones grans amb dependència del servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal d'Osona i el tipus de suport formal i informal 1,546
Envelliment actiu: el paper del psicogerontòleg. Contribucions de l' educació emocional 1,466
Educació per a la ciutadania i igualtat entre dones i homes. Estudi de la legislació educativa i d' una mostra dels manuals 1,429
L' Impacte de la mort en estudiants d'infermeria durant el seu primer període de pràctiques 1,385
L' Autonomia de l'alumne a l'escola rural. Avaluació de les competències relacionades amb l'autonomia de l'alumne a l'escola rural La Popa de Castellcir 1,381
Traducción técnica del capítulo III del libro Advanced Data Warehouse design: from conventional to spatial and temporal applications 1,336
Eliminació d'artefactes en EGG mitjançant l'ús de la Multivariate Empirical Mode Decomposition 1,333
Encuentro entre traducción jurídica y terminología. Revisión bibliogràfica y propuesta didáctica 1,320
Hacia la autoformación permanente de los docentes en las comunidades de práctica: los talleres de internet en el Aula 1,315
Periodismo y dispositivos móviles de lecto-escritura. Introducción al diseño de contenidos para tabletas 1,270
Traducción de documentos médicos pertenecientes al NorthShore University Health System 1,252
Veus ignorades: representacions socials, subjectivitat i resiliència en persones grans amb pèrdua d’autonomia funcional 1,237
Centres diürns d'atenció a la gent gran: grau de satisfacció dels usuaris i familiars 1,229
Estratègies de cura i presa de decisions en persones grans amb dependència ingressades en una unitat geriàtrica d'atenció intermèdia : estudi descriptiu 1,228
Análisis de la fiabilidad de indicadores para sistemas de seguimiento de precios en los mercados 1,171

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters