Statistics

Total download and visits

Downloads Views
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 461,974 737,155

Last 7 years downloads and views

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Downloads 21,864 34,641 62,332 65,362 56,524 58,614 33,296
Views 25,628 62,836 154,258 120,530 94,869 81,532 49,537

Top country total views

Downloads Views
United States of America 98,351 179,232
Spain 106,590 145,012
China 52,071 103,672
Germany 29,249 51,772
Mexico 23,784 33,563
France 14,859 27,163
Unknown Country 11,860 25,510
Peru 14,343 18,009
United Kingdom 12,091 17,819
Colombia 13,303 17,240

Top 25 most visited documents this year

Views
Plan estratégico 2012-2105 para la empresa Automatizaciones Eléctricas, SL 16,841
Implantación de la ISO 14001 en una planta de tratamiento de vehículos fuera de uso (VFU) 7,246
Sistema de almacén y dispensación robotizada de productos farmacéuticos 1,326
Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas 531
Análisis de viabilidad técnica-económica del parque eólico Altos de Peralta 410
Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies 387
Plan de seguridad y salud para el suministro y montaje del Parque Eólico Rancho Viejo en el T.M. de Medina-Sidonia (Cádiz) 275
Descripció de la tipologia d'usuaris derivats al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona: estudi descriptiu preliminar 275
Projecte de legalització d'una activitat dedicada a l'explotació ramadera i a la formatgeria artesanal 253
Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb demència ateses a la Unitat d'avaluació de deteriorament cognitiu de l'Hospital de la Santa Creu 233
Efecto de la suplementación con ácidos grasos de cadena media sobre la evolución de peso en lechones con poco peso al nacimiento 229
La família amb un infant amb retard de desenvolupament i la inclusió educativa i social 228
Percepció de dificultat i esforç en la mobilització de persones dependents, en el seu entorn domiciliari, per part dels seus cuidadors, abans i després de la utilització de llençols lliscants 210
Estudi estratègic del coblisme com a bé cultural 201
Experiència dels cuidadors i les cuidadores principals informals que tenen cura d'un familiar vell amb demència des de fa més de quatre anys 186
"Vinci Cosmetics" Fabricación y comercialización de productos cosméticos 163
Projecte executiu d'una instal·lació de climatització i control d'un habitatge unifamiliar 156
Innovació empresarial en el procés de transmissió de dades mitjançant una aplicació mòbil 153
Eliminació d'artefactes en EGG mitjançant l'ús de la Multivariate Empirical Mode Decomposition 151
Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius 143
Centres diürns d'atenció a la gent gran: grau de satisfacció dels usuaris i familiars 125
Grado de impacto en el suelo y la vegetación en áreas de uso público del Parque Nacional de Tierra del Fuego (Argentina) 125
L'Avaluació de l'aprenentatge cooperatiu en el programa CA/AC : Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar 123
L'avaluació formativa i compartida com un element integrador de l'alumnat amb problemes conductuals 121
Disseny i elaboració d'un gimnàs on-line 120

Top 25 most visited documents

Views
Plan estratégico 2012-2105 para la empresa Automatizaciones Eléctricas, SL 112,772
Proyecto de ejecución para las obras de concesión de dominio público para la reforma y adecuación de la central térmica y de la red de saneamiento en un hospital de 350 camas 30,432
Implantación de la ISO 14001 en una planta de tratamiento de vehículos fuera de uso (VFU) 29,939
Sistema de almacén y dispensación robotizada de productos farmacéuticos 21,201
Plan de seguridad y salud para el suministro y montaje del Parque Eólico Rancho Viejo en el T.M. de Medina-Sidonia (Cádiz) 18,362
Análisis de viabilidad técnica-económica del parque eólico Altos de Peralta 8,351
"Vinci Cosmetics" Fabricación y comercialización de productos cosméticos 8,315
Efecto de la suplementación con ácidos grasos de cadena media sobre la evolución de peso en lechones con poco peso al nacimiento 8,085
Grado de impacto en el suelo y la vegetación en áreas de uso público del Parque Nacional de Tierra del Fuego (Argentina) 4,958
Calculation of radio electrical coverage in Medium-Wave Frequencies 4,744
Estudi estratègic del coblisme com a bé cultural 4,283
Sistemes logístics de codificació i identificació, i perspectives de futur 3,678
Descripció de la tipologia d'usuaris derivats al servei de Teràpia Ocupacional Domiciliària a la comarca d'Osona: estudi descriptiu preliminar 3,213
Projecte executiu d'una instal·lació de climatització i control d'un habitatge unifamiliar 3,148
Projecte de legalització d'una activitat dedicada a l'explotació ramadera i a la formatgeria artesanal 2,924
Performance evaluation of MPEG-4 Video encoder on Adres 2,826
Realització d'una aplicació de gestió de xarxes per a la xarxa sensefils de Manresa GuifiBages 2,743
Development of a microprocessor controlled energy harvester using a Peltier element 2,589
Pla de màrqueting per al llançament d'un nou producte en el mercat dels motors elèctrics per a bancs de proves 2,484
Disseny i muntatge d'un mòdul d'entrades digitals per comunicació modbus 2,387
Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius 2,346
Estudi sobre la qualitat de vida de les persones amb demència ateses a la Unitat d'avaluació de deteriorament cognitiu de l'Hospital de la Santa Creu 2,105
La Importància de la competències emocionals en la gent gran 1,999
La família amb un infant amb retard de desenvolupament i la inclusió educativa i social 1,995
Entorn de gestió de dades d'ornitologia 1,884

Notes
1. A document search is defined as an access to his metadata page, or as the direct download of the full text when it's not made through its own metadata page.
2. Robot's automatic accesses, both those that search the file robots.txt as other that we've detected, are not counted as searches. Are also excluded accesses from CSUC addresses.
3. To determine the queries per country are used GeoIP APIs.

 

Coordination

 

Supporters