To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5741

La importància dels aspectes culturals en les relacions empresarials a la Xina : implicacions per a les empreses espanyoles
Fibla Rodriguez, Elia
La diferència cultural existent entre Espanya i la Xina és gairebé abismal. No es tracta tan sols del llenguatge, sinó que la conducta social d'espanyols i xinesos segueixen camins ben diferents. Quan ens centrem en el món empresarial, observem que la cultura dels negocis també pateix aquestes diferències, les quals, si no se saben salvar poden desembocar en negociacions fallides. El que es pretén en aquest treball de recerca és oferir una primera visió global (encara que una mica superficialment) d'aquesta cultura dels negocis xinesa per tal de facilitar d'acostament d'aquests dos països en l'àmbit comercial.
La diferencia cultural existente entre España y China es casi abismal. No se trata tan sólo del lenguaje, sino que la conducta social de españoles y chinos siguen caminos muy diferentes. Cuando nos centramos en el mundo empresarial, observamos que la cultura de los negocios también sufre estas diferencias, las cuales, si no se saben salvar pueden desembocar en negociaciones fallidas. En este trabajo de investigación se pretende ofrecer una primera visión global (aunque un poco superficialmente) de esta cultura de los negocios china para facilitar de acercamiento de estos dos países en el ámbito comercial.
The cultural difference between Spain and China is almost enormous. It is not just language, but the social behaviour of Spanish and Chinese are extremely different. When we focus on the business world, we can see that business culture also suffers from these differences, which, if you do not know how to solve them can lead to failed negotiations. This paper aims to provide an initial overview (if somewhat superficial) of Chinese business culture in order to facilitate a trading rapprochement between both countries.
2011-02-15
Xina
empresa
aspectes culturals
confucianisme
China
empresa
aspectos culturales
confucianismo
China
business
cultural aspects
Confucianism
Industrial management -- China
China -- Foreign economic relations
Corporate culture -- China
Empreses -- Direcció i administració -- Xina
Xina -- Relacions econòmiques exteriors
Cultura organitzativa -- Xina
Empresas -- Dirección y administración -- China
China -- Relaciones económicas exteriores
Cultura organizativa -- China
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters