Citació recomanada per aquest document

Benito Martín, Jorge. "Eina consulta planejament urbanistic". Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia. 2008. <http://hdl.handle.net/2072/10110>. [Consulta: 17-03-18].