To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5945

Gestió i creació d'una plataforma d'avaluació de coneixements
Gallart Escolà, Ramon Maria
Universitat Oberta de Catalunya
Treball de Final de Carrera que consisteix en el desenvolupament d'una aplicació amb arquitectura J2EE. Els bastiments escollits són JSF 2.0, Spring 3 i Hibernate 3. Aquests tres bastiments cobreixen les necessitats de desenvolupament d'una aplicació web. L'objecte del TFC ha estat el desenvolupament d'una aplicació per poder executar tests i així poder avaluar els coneixements dels alumnes.
Trabajo de Final de Carrera que consiste en el desarrollo de una aplicación con arquitectura J2EE. El marco escogido consiste en JSF 2.0, Spring 3 e Hibernate 3, estos tres cubren las necesidades de desarrollo de una aplicación web. El objeto del TFC ha sido el desarrollo de una aplicación para poder ejecutar tests y así poder evaluar los conocimientos de los alumnos.
Final degree project consisting in the development of a J2EE application. The chosen framework is JSF 2.0, Spring and Hibernate 3, to meet the needs of a web application development. The purpose of this project is developing an application to run tests, thus we can assess students knowledge.
2011-02-15
JEE
J2EE
Hibernate
Spring
JSF 2
Java
JEE
JEE
J2EE
J2EE
Hibernate
Hibernate
Spring
Spring
JSF 2
JSF 2
Application software -- Development -- TFC
Java (Programming Language)
Programari d'aplicació -- Desenvolupament -- TFC
Java (Llenguatge de programació)
Software de aplicación -- Desarrollo -- TFC
Java (Lenguaje de programación)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters