To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10609/5923

Disseny i implementació d'un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE
Clemente Marcè, Daniel
Universitat Oberta de Catalunya
En aquest projecte he dissenyat i implementat un marc de treball (framework) de presentació per aplicacions J2EE. Avui en dia, per desenvolupar aplicacions web, estem obligats a que segueixin una sèrie de qualitats per tal de fer-les útils. Aquestes són eficiència, extensibilitat, reutilització i portabilitat. De no ser així, el nostre programari no tindrà lloc al mercat. Per tal d' aconseguir aquestes qualitats, cal seguir les regles establertes i utilitzar frameworks.
En este proyecto he diseñado e implementado un marco de trabajo (framework) de presentación por aplicaciones J2EE. Hoy en día, para desarrollar aplicaciones web, estamos obligados a que sigan una serie de calidades para hacerlas útiles. Estas son eficiencia, extensibilidad, reutilización y portabilidad. De no ser así, nuestro software no tendrá lugar en el mercado. Para conseguir estas calidades, hay que seguir las reglas establecidas y utilizar frameworks.
In this Final Degree Project I designed and implemented a J2EE application framework. Nowadays, to develop web applications they need certain qualities in order to make them useful. These are efficiency, extensibility, reusability and portability. Otherwise, our software will not have its place in the market. To achieve these qualities, we must follow the established rules and use frameworks.
2011-02-15
marc de treball
framework
Java
J2EE
marco de trabajo
Java
Java
J2EE
J2EE
Computer software -- Development
Internet programming
Java (Programming Language)
Programari -- Desenvolupament
Internet -- Programació
Java (Llenguatge de programació)
Software -- Desarrollo
Internet -- Programación
Java (Lenguaje de programación)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters