Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10609/5862

UOCConc - Analitzador de Concordances en Python
Ubach Royo, Pau
Universitat Oberta de Catalunya
Disseny i implementació d'un programa que serveix com a base per a l'anàlisi de concordances, obert a futures ampliacions i modificacions. La memòria està estructurada de manera didàctica per tal de facilitar l'enteniment del que s'ha fet i com s'ha fet i proporciona una guia per a l'ampliació.
Diseño e implementación de un programa que sirve como base para el análisis de concordancias, abierto a futuras ampliaciones y modificaciones. La memoria está estructurada de manera didáctica para facilitar el entendimiento de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho y proporciona una guía para su ampliación.
Design and implementation of an application software that serves as the basis for the analysis of linguistic concordances, and which is open to future extensions and modifications. The paper is organised in an educational way for better understanding what has been done and how it has been done and provides a guide for further development.
15-02-2011
Python
anàlisi
concordances
text
llengua
AntConc
representació
coneixement
raonament
Python
análisis
concordancias
texto
lengua
AntConc
representación
conocimiento
razonamiento
Python
analysis
concordance
text
language
AntConc
representation
knowledge
reasoning
Computer software -- Development
Programari -- Desenvolupament
Software -- Desarrollo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
Bachelor thesis
Universitat Oberta de Catalunya
         

Mostrar el registro completo del ítem