Obertura al m?n a trav?s de la traducci? de can?ons infantils
Medina Casanovas, N?ria
En aquest article s?explica qu? s?n les corals infantils i qu? representen en l?ensenyament de l??mbit no formal a Catalunya. Seguidament es fa un rep?s del tractament de la m?sica a les escoles d?educaci? prim?ria al nostre pa?s. Finalment s?explica la import?ncia de la traducci? de can?ons infantils per a l?enriquiment de la llengua i la cultura amb la incorporaci? de noves costums i vocabulari, adquirit a trav?s de la traducci?. L?article explica quin ?s el m?tode utilitzat per a la traducci? de can?ons infantils i es posa l?exemple de dues traduccions de l?angl?s al catal? de can?ons del repertori de les corals infantils de Catalunya.
This article begins by examining the role of that children?s choirs played in the realm of non-formal educational institutions and what they represented in Catalonia. We then describe the treatment of music as a subject in the schools of primary education in our country. Finally, we focus on the importance of children?s songs being translated and and what this implies for the enrichment of the language and culture as well as the incorporation of new traditions and vocabulary.. The article also explains the methodology used for the translation of children?s songs and gives two translations from English into Catalan that belong to the repertoire of the Catalan children?s choirs.
En este art?culo se explica qu? son las corales infantiles y qu? representan en la ense?anza del ?mbito no formal en Catalu?a. Seguidamente se hace un repaso del tratamiento de la m?sica en las escuelas de educaci?n primaria de nuestro pa?s. Finalmente se explica la importancia de la traducci?n de canciones infantiles para el enriquecimiento de la lengua y la cultura, con la incorporaci?n de nuevas costumbres y del vocabulario adquirido a trav?s de la traducci?n. El art?culo explica cu?l es el m?todo utilizado para la traducci?n de canciones infantiles y se pone el ejemplo de dos traducciones del ingl?s al catal?n de canciones del repertorio de las corales infantiles de Catalu?a.
2017
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Aquest document est? subjecte a una llic?ncia Creative Commons:
Article
UNED
         

Full text files in this document

Files Size Format
artconlli_a2017_medina_nuria_apertura.pdf 726.8 KB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters