To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/4421

Teràpia amb macròfags BM-M2 I RAW-NGAL en una obstrucció uretral unilateral
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat de Ciències i Tecnologia
Curs 2015-2016 Renal injury is an affection on kidneys when they are unable to carry out its main functions. One type of model to simulate an acute renal failure is the unilateral urethral obstruction, the obstruction is characterized by fibrosis, tubular damage and interstitial inflammatory infiltrate. As a possible therapy we decide to use Type II macrophages (BM-M2 and RAW-NGAL), previous studies have revealed reparative properties of damaged tissues. To confirm the reparative role of these macrophages the selected model is made on C57BL6/J mice which ones are treated with BM-M2 and RAW-NGAL. Before proceeding with the therapy will check if these macrophages can reach the obstructed kidney. Results will be analysed using histological staining (haematoxylin -eosin and fibronectin), immunofluorescence (F4/80 and CD206) and quantitative PCR (CD40, MCP-1, MMP9 and TGF-β). The results show that significantly Type II macrophages act beneficially decreasing structural damage and interstitial inflammatory infiltrate, being more beneficial RAWNGAL than BM-M2. Expression of CD40, MCP -1 and TGF- β MMP9 also corroborate the reparative properties of these macrophages. La insuficiència renal és una afectació que pateixen els ronyons quan no són capaços de desenvolupar les seves funcions principals. Un tipus de model per simular una insuficiència renal aguda és la Obstrucció Uretral Unilateral, aquesta obstrucció està caracteritzada per la fibrosis produïda, el dany tubular observat i l’infiltrat inflamatori intersticial. Com a possible teràpia es decideixen utilitzar els macròfags tipus II (BM-M2 i RAW-NGAL) ja que, estudis anteriors han revelat propietats reparatives dels teixits danyats. Per poder confirmar el paper reparador d’aquests macròfags en el model seleccionat es realitza la obstrucció en ratolins de la soca C57BL6/J, aquests ratolins seran tractats amb els macròfags BM-M2 i RAW-NGAL. Abans de procedir amb la teràpia es comprovarà si aquest macròfags realment arriben al ronyó obstruït. S’analitzaran els resultats utilitzant tincions histològiques (Hematoxilina-eosina i fibronectina), immunofluorescència (F4/80 i CD206), i PCR quantitativa (CD40, MCP-1, MMP9 i TGF-β). Els resultats obtinguts demostren de manera significativa que els macròfags tipus II actuen de manera beneficiosa disminuint el dany estructural i l’infiltrat inflamatori intersticial, essent més beneficiosos els RAW-NGAL que els BM-M2. L’expressió dels gens CD40, MCP-1, MMP9 i TGF-β també corroboren el paper reparatiu d’aquests macròfags.
Insuficiència renal
Uretra -- Obstruccions
Macròfags
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2016_codina_mireia_terapia_macrofags.pdf 1.949 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters