Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/4290

Influència de la pràctica d’activitat física-esportiva sobre el consum de drogues en un grup d’adolescents d’un centre d’educació secundària
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes; Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
Curs 2014-2015 És evident que el consum de drogues i el sedentarisme són problemes que actualment afecten a la nostra societat i especialment en el col·lectiu dels adolescents. Les estadístiques demostren l’elevada prevalença en l’ús i abús de drogues legals i il·legals durant aquesta etapa i com la inactivitat física augmenta a mesura que avancen els anys en l’adolescència. És de vital importància conèixer els hàbits de consum de drogues i d’activitat física-esportiva entre els nostres alumnes per tal de promoure uns estils de vida saludables des de l’Educació Física a l’escola. Per aquest motiu en el següent estudi s’analitzen els nivells en el consum de drogues legals i il·legals, els factors de risc que poden influir en el consum, els nivells d’activitat física-esportiva i la influència entre aquests dos factors en 52 alumnes de 4rt d’ESO de l’escola Nostra Senyora de Montserrat de Parets del Vallès. Els resultats més significatius mostren que un 81% de la mostra general ha consumit alcohol almenys una vegada en la seva vida, un 33% en el cas dels nois i un 66% en el cas de les noies s’ha emborratxat almenys una vegada en la seva vida i que un 29% en els nois i un 39% en les noies ha consumit haixix almenys una vegada en la seva vida. En relació a la pràctica d’activitat física-esportiva, trobem que un 42% dels nois i un 22% de les noies practiquen activitat entre 0 i 2 hores a la setmana i que un 49% i un 34% ho fan durant 5 o més hores a la setmana. Sembla ser que el col·lectiu més actiu físicament presenta uns nivells de consum més elevats en relació al col·lectiu més sedentari. Des de l’àmbit educatiu cal reflexionar sobre aquests resultats i intentar influir positivament sobre els hàbits de salut dels nostres adolescents. It is evident that drug use and physical inactivity are problems which are currently affecting our society especially in teenagers. Statistics show the high prevalence of the use and abuse of legal and illegal drugs during this stage and how physical inactivity increases as the years pass in adolescence. It is vital to know the habits of drug use and physical activity and sporting habits among our students in order to promote healthy lifestyles from physical education at school. For this reason, this study analyses the levels of the drug use, the risk factors that may influence in this use, the levels of physical activity and sporting habits and the influence between this factors on these 52 secondary school teenagers from 4th Compulsory Secondary Education from Nostra Senyora de Montserrat in Parets del Vallès. The most significant results show that 81% of the general sample has consumed alcohol at least once in his life, 33% for boys and 66% for girls has been drunk at least once in his life, and 29% in boys and 39% in girls have consumed hashish at least once in his life. Regarding the practice of physical activity and sport show that 42% of boys and 22% of girls practiced activity between 0 and 2 hours a week and 49% and 34% do this for 5 or more hours a week. It seems that the group more active physically has the highest drug use levels in relation to sedentary group. Therefore, the education should think about the results and try to influence in the health habits of our teenagers. Director/a: Gonzalo Flores
Adolescents -- Consum de drogues
Hàbits sanitaris
Exercici
Educació física
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/masterThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2015_rodriguez_javier_influencia.pdf 2.333 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem