Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/4250

L’activitat científica que els pares i mares científics promouen als seus fills i filles
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2014-2015 L’aprenentatge és un dret i un deure que tenen tots els infants a la nostra societat. Aquest aprenentatge s’adquireix a les diverses institucions escolars, per tant són aquestes les que s’encarreguen de la transmissió del coneixement. Però, què passa amb les famílies? Cal destacar que els pares i mares són els factors i els promotors de coneixement més importants en l’aprenentatge dels seus fills i filles i, per tant, són aquests els que han de desenvolupar els diversos continguts amb els infants. L’ensenyament de la ciència, concretament, és un aprenentatge que crida l’atenció dels infants, ja que és curiós, dinàmic i pràctic. Aquest però, implica una forta participació de les famílies, ja que és un aprenentatge on es tenen en compte diversos factors i agrupa un conjunt de continguts. El treball que es presenta a continuació pretén conèixer els tipus d’activitat científica que els pares i mares promouen als seus fills i filles, tot centrant-se en els contextos on es promouen, els continguts que es desenvolupen i les interaccions que es produeixen. Aquest però, es centra només en els pares i mares que treballin i hagin estudiat en l’àmbit de les ciències. Learning is a law of all children in our society. This learning is acquired in various educational institutions; therefore these schools are responsible of the knowledge’s transmission. What about the families? Parents are the most important promoters of knowledge in the learning of their children and, therefore, parents are who have to develop the content for the children. The science’s teaching is a learning that draws the attention of children, because it is funny, dynamic and practical. However, this implies a strong participation of families, because it is a learning that takes into account various factors and includes a set of content. The work presented below aims to determine the types of scientific activities that parents encourage their children, focusing on contexts where they promote the content, the contents developed and interactions. However, this focuses only on the parents who work and have studied science.
Ciències naturals -- Ensenyament
Família
Família i escola
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2015_sa ... vitat_cientifica_annex.pdf 1.175 MB application/pdf Vista/Abrir
trealu_a2015_sa ... a_activitat_cientifica.pdf 723.8 KB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem