Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/4249

La participació dels alumnes de primer, tercer i cinquè d'educació primària a l'escola Cubana Domingo Murillo a les sessions d'educació física
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2014-2015 La finalitat d’aquesta investigació és Interpretar i comprendre els diferents graus de participació infantil que condicionen el desenvolupament dels infants a les sessions d’educació física a l’escola cubana de primària Domingo Murillo. Per a fer-ho, primer s’estudiarà un marc de referència amb els conceptes que engloben i fonamenten la participació infantil en els processos educatius. Seguidament s’exposarà diferents conceptes que graduen la pràctica participativa dels alumnes de primària. Posteriorment es relacionarà aquest marc de referència amb el currículum d’educació primària de Catalunya i de Cuba per crear vincles entre ambdós contextos. Aquest inici permetrà començar la segona fase de la investigació, la part empírica. Aquesta segona part, es caracteritza per la utilització de diferents mètodes d’investigació. Dins del paradigma interpretatiu, s’articularà una investigació etnogràfica aplicada a l’estudi de conductes existents en els alumnes de primer, tercer i cinquè de primària en relació a la seva participació. Els instruments utilitzats són: l’entrevista, els grups de discussió i les observacions de la classe. La metodologia utilitzada per analitzar aquestes dades és la del mètode mixt, en què es relaciona l’anàlisi qualitatiu i quantitatiu donant pas a la triangulació dels resultats. La investigació acaba amb l’exposició de les conclusions derivades de la tendència decreixent dels processos participatius dels infants en la mesura que el grup d’edat és més gran. The reason for this research is to interpret and understand the different levels of child participation that affect children's development though physical education sessions within the Cuban primary school Domingo Murillo. To do this, in a first place, either the framework and underly concepts about children's participation in educational processes will be studied. Then, different concepts that graduate participatory practice of elementary students will be exposed. Later this framework will be related to the curriculum of primary education in Catalonia and Cuba to create links between both contexts. Form this start, will be initiated the second phase of the research, the empirical part. This second phase, will be characterized by the use of different research methods. Inside the interpretative paradigm, an articulated an ethnographic research will be applied to the study of existing behaviors in students of first, third and fifth grade in relation to their participation. The instruments used are: interviews, focus groups and observations along lessons. The methodology used to analyze these data is a mixed method, which relates the qualitative and quantitative analysis giving way to triangulation results. The investigation ends with the statement of conclusions derived from the decrease trend of participatory processes in children while the group is older.
Educació física
Educació primària
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2015_rivas_marc_participacio.pdf 1.539 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem